Terrein

Het festivalterrein voor ‘Prinses en Patriot’ vindt u aan de Opweg in Hekendorp. Bijna alle activiteiten gebeuren op dat terrein. Bijna, want het toneelstuk rond de aanhouding (om 11.00 uur en om 14.00 uur) gebeurt op de historische sluis in het centrum van Hekendorp. Vanaf het festivalterrein is dat ongeveer een minuut lopen via een aangegeven route.

Een bemande EHBO-post is op het festivalterrein ingericht. De post beschikt over een AED. In het café Goejanverwelle is een tweede AED aanwezig.

Op het terrein is stroom, stromend water en zijn mobiele toiletten aanwezig. Een mindervalidentoilet vindt u in verenigingsgebouw ‘De Boezem’ op ongeveer een minuut van het festivalterrein. U volgt daarvoor de bordjes ‘De Boezem’ naar de Prinses Wilhelminastraat 17.

Een horecatent is op het festivalterrein aanwezig. U kunt er naast frisdrank licht-alcoholische dranken kopen en er is etenswaar. Verkoop gebeurt alleen via muntjes. Bij de muntverkoop op het terrein kunt u met contant geld en via een pinapparaat betalen.

Huisregels

Het terrein loopt vanaf het verlengde van de Prinses Wilhelminastraat tot aan het verlengde van de Graaf van Randwijckstraat. U betreedt het festivalterrein op eigen risico. We verwachten dat u afval in de containers gooit en de aanwijzingen van onze veiligheidscoördinator opvolgt. Op het terrein kunt u niet parkeren. Voor meer informatie over parkeermogelijkheden kijkt u op de pagina ‘route’.

Door het evenemententerrein te betreden, gaat u akkoord met onze huisregels. Wanneer u zich niet houdt aan deze huisregels en aanwijzingen van de organisatie, beveiliging of politie in het kader van de openbare (rechts)orde, kunt u van het terrein verwijderd, en eventueel aangehouden worden. 

Het betreden van de evenementenlocatie is geheel op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade/letsel aan personen of eigendommen. Mochten de huisregels in specifieke gevallen leiden tot onduidelijkheden of discussies, dan beslist de organisatie van het feest/evenement.

Aanstootgevend gedrag

Agressie, hinderlijk gedrag, seksuele intimidatie, Geweld, (be)dreiging, belediging en andere vorm van ongewenst gedrag worden niet getolereerd. De organisatie kan besluiten een bezoeker van het evenement te (laten) verwijderen. Ingeval van het plegen van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie. In geval van vernieling en/of diefstal van eigendommen van de organisatie of haar leveranciers, wordt aangifte gedaan bij de politie en de schade wordt verhaald op de dader(s). 

Ook op basis van aanstootgevende kleding kan een bezoeker toegang tot het evenement worden geweigerd.

Aanwijzingen

Alle aanwijzigingen van de medewerkers van ‘Prinses en Patriot’, die verband houden met deze huisregels, moeten direct worden opgevolgd. Klachten kunnen bij het bestuur gemeld worden. Het is verplicht om medewerking te verlenen bij de controles op wapenen drugsbezit en leeftijd.

Afval

Gooi afval in de daarvoor bestemde containers. Bij overtreding worden de verwijderkosten op de bezoeker verhaald. Laat afval niet achter op het terrein, zowel tijdens als bij het vertrek van het terrein.

Betalen

Op het evenement kunnen consumpties alleen betaald worden met munten die verkregen kunnen worden bij de muntkassa’s. Bij de muntkassa’s kunt u betalen met contant geld. Reeds gekochte munten worden tijdens en na het evenement niet terug genomen.

Glas, blik en drank

Zelf drank (alcoholisch) meenemen is niet toegestaan op het evenement.

“Lost en found”

Bij de organisatie van het evenement kunnen gevonden voorwerpen worden ingeleverd en door de rechtmatige eigenaar worden opgehaald. Na het evenement  worden alle voorwerpen die na 3 weken niet zijn opgehaald, geschonken aan een goed doel of vernietigd. Alle waardevolle voorwerpen zullen na het evenement aan de gemeente Oudewater worden overhandigd.

Minderjarigen

Minderjarigen, al dan niet vergezeld van een volwassenen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van de betreffende minderjarige. de aanwezigheid van minderjarigen op het evenement is geheel voor eigen risico.

Roken, drugs en alcohol

Voor het nuttigen van alcohol geld de wettelijke vastgestelde leeftijdsgrens (18+). Het nuttigen van alcohol door bezoekers valt onder eigen verantwoordelijkheid. Bij alcoholmisbruik of overlast ten  gevolge van alcoholgebruik zal  handhavend worden opgetreden. Het bezit, gebruik of verhandelen van verdoven middelen (waaronder softdrugs) is verboden, en leidt tot onmiddellijke verwijdering van het evenement. Van deze verwijdering worden gemeente en politie in kennis gesteld. 

Bij het evenement dragen medewerkers/vrijwilligers herkenbare kleding. Een uitzondering hierop geldt voor hulpverleningsdiensten.

De toegang kan geweigerd worden wanneer u:

  • Aangeschoten of dronken bent,
  • De toegang eerder is ontzegd,
  • Niet meewerkt aan controles op alcohol, wapen- en/of drugsgebruik en leeftijd,
  • Niet in het bezit bent van een geldig legitimatiebewijs,

Bij vechtpartijen volgt verwijdering van alle betrokkenen partijen.

Tot slot

De organisatie heeft de mogelijkheid, tot een week voor aanvang van het evenement, de huisregels op kleine punten bij te stellen als de omstandigheden hierom vragen. De huisregels worden ook gepubliceerd bij entree van het evenemententerrein.